คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-073

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-073
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                       *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                              *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                              *การวางระบบบัญชี                                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี                                                                                   *การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                      *การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                    *แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 2.                                                                               *แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                     *แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                    *แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                             

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ