คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                                *แนวข้อสอบความรู้ด้านการคิดคำนวณและความมีเหตุผล                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                  *แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                       *ความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป                                                                                       *ความรู้ด้านงานสารบรรณ                                                                                              *การเขียนหนังสือราชการ                                                                                               *ความรู้ด้าน การรวบรวมและการจัดการข้อมูล                                                                       *ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office  (Word, Excel, Powerpoint)                            * แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                               *แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ                                                                            * แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                 * แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                  

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ