คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน                                                                                   «แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                    «แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                             «แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                                  «แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                        «แนวข้อสอบ งานบริหารเอกสาร                                                                                                        «แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                              «แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                           «แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                           «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน                                                                                   «แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                    «แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                             «แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                                  «แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                        «แนวข้อสอบ งานบริหารเอกสาร                                                                                                        «แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                              «แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                           «แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                           «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ