คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                *แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                         *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                   *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                               *แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                              *แนวข้อสอบ การสนทนา (Conversation )                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ