คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมเจ้าท่า ปี 62

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมเจ้าท่า ปี 62 #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป                                                                                  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                              *การประสานงานและการบริการที่ดี                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                       *การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม                                                                            *แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป                                                                                      *แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงาน                                                                          *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ