คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการข้าว ปี 2562 BB-081

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการข้าว ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว                                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            *ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บเอกสาร                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                     *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                           *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                              *แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                  *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                             

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ