คู่มือเตรียมสอบนักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. BC-32776 ปี 2562

260฿

รหัสสินค้า: KP-32776 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. BC-32776 ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                       *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                              *ความรู้เกี่ยวกับการเงิน                                                                                                          *การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                                *การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                                                 *การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                            *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 1.                                                                                     *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 2.                                                                                      *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 3.                                                                                  *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 4.                                                                                  *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 5.                                                                                                                                                         

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ