คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับ ปริญญาตรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BC-32769

270฿

รหัสสินค้า: KP-32769 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับ ปริญญาตรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BC-32769
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   *สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ.(PEA Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E 16                 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1.                                 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2.                                 *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                              *การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยี                                                                                                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ