คู่มือสอบ ธ.ก.ส.พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ใหม่ล่าสุด (เป้ ชลสิทธิ์)

320฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ ธ.ก.ส.พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ใหม่ล่าสุด (เป้ ชลสิทธิ์)

สารบัญ

ส่วน วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
1. ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. และแบบทดสอบ
2. ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น และแบบทดสอบ
3. ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น และแบบทดสอบ
4. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และแบบทดสอบ
5. การพัฒนาชนบทและชุมชน และแบบทดสอบ
6. การตลาด และแบบทดสอบ
7. หลักการบริหารเบื้องต้น และแบบทดสอบ
8. จริยธรรมและจรรยาบรรณ และแบบทดสอบ
9. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ส่วน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ( Aptitude Test )
1. ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบ
2. การคิดวิเคราะห์และเหตุผล และแบบทดสอบ
3. ความสามารถทางด้านภาษาไทย และแบบทดสอบ
4. ความรู้ทางภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบ

ส่วน วิชาความละเอียดแม่นยำ
1. ความละเอียดแม่นยำ และแบบทดสอบ
 

จัดทำโดย…อ.เป้ ชลสิทธิ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ