คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย ครูกทม ภาคความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ออกใหม่ BC-9572

250฿

รหัสสินค้า: KP-9572 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย ครูกทม ภาคความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ออกใหม่ BC-9572
สารบัญ
*หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                                      *แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                *หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้                                                                                   *แนวข้อสอบ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้                                                            *จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                                                   *แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                          *การพัฒนาผู้เรียน                                                                                                       *แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน                                                                               *การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                                              *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                     *การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                  *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                          *สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                          *แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                   *การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                       *แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                               *แนวข้อสอบทบทวนความรู้ก่อนสอบ                                                                       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย ครูกทม ความรอบรู้ ออกใหม่ BC-9527

270฿

รหัสสินค้า: KP-9527 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย ครูกทม ความรอบรู้ ออกใหม่ BC-9527
สารบัญ
*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน *นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                                      *วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น                                                                 *เจาะข้อสอบ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น                                            *พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                     *พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528                                                          *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2554       *พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546                                                              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546                                        *พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม  *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546                                                                  *เจาะข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม                            

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ