คู่มือสอบไปรษณีย์ไทย ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าระหว่างประเทศ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบไปรษณีย์ไทย ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าระหว่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย                                                                                           *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                                  *แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                                   *ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                                                           *ความรู้ด้านการส่งออกสินค้า                                                                                           *การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารจัดการนวัตรกรรม                                                     *ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจไปรษณีย์                                                                                         *การตลาดและความสำคัญของการตลาด                                                                              *แนวความคิดทางการตลาดและการบริหารการตลาด                                                               *ความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย                                                                                            *แนวข้อสอบความรู้ด้านบริหารจัดการ                                                                             *แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                         *แนวข้อสอบด้านการขาย                                                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์