คู่มือสอบวิศวกร 4 องค์การเภสัชกรรม ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกร 4 องค์การเภสัชกรรม ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม                                                                                  *เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                           *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการ บำรุงรักษา เครื่องจักรต่างๆ                                                                 *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                    *การซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ระบบอากาศ                                                              *หลักวิชาการวิศวกรรมที่จำเป็นในงานที่ปฏิบัติ                                                                    *แนวข้อสอบวิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                          *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                          *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์