คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม BC-34046

280฿

รหัสสินค้า: KP-34046 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม BC-34046 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
**วิชาวิชาความสามารถทั่วไป         «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                  «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                   «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                   «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                           **วิชาภาษาไทย         «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                      **วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)         «แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)                                         «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          «แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)                                              «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                            ¨ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         «แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                                 «แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                                 «แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3.                                                         **กฎหมายที่ประชาชนควรรู้         «แนวข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1.                                                            «แนวข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 2.                                                    **สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน         «แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                                  «แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                                  «แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ