คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้า กรมอุตุนิยมวิทยา

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้า กรมอุตุนิยมวิทยา รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยา                                                                                      *ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                               *ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                    *ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                      *ระบบสื่อสารด้วยด้วยระบบเส้นใยนำแสง                                                                             *ระบบไมโครเวฟ                                                                                                        *ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ                                                                                         *การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ                                                                                           *ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม                                                                                         *ความรู้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                          *ความรู้พื้นฐานระบบอินเตอร์เน็ต                                                                                      *ระบบมัลติมีเดียเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                       *ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                     *ระบบแสงสว่าง                                                                                                         *เครื่องปรับอากาศ                                                                                                      *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                                «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.                                                                                    

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ