คู่มือสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-9374

320฿

รหัสสินค้า: KP-9374 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-9374
สารบัญ
«  วิชาภาษาไทย –  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 –  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2 –  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3 –  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 4 –  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 5 –  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 6 –  เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 7 «  วิชาวิทยาศาสตร์           –  เจาะแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ รวม 264 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายทุกข้อ  «  วิชาคณิตศาสตร์ –  เจาะเนื้อหาเรื่องเซต –  เจาะเนื้อหาตรรกศาสตร์ –  เจาะเนื้อหาระบบจำนวนจริง –  เจาะเนื้อหาทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น –  เจาะเนื้อหาเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ –  เจาะเนื้อหาเรื่องฟังก์ชั่น –  เจาะเนื้อหาเรขาคณิตวิเคราะห์ –  เจาะเนื้อหาฟังก์ชันเอกซ์โพเน้นเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม –  เจาะเนื้อหาตรีโกณมิติและการประยุกต์ –  เจาะเนื้อหาเวกเตอร์ –  เจาะเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน –  เจาะเนื้อหากำหนดการเชิงเส้น –  เจาะเนื้อหาความน่าจะเป็น –  เจาะเนื้อหาลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ –  เจาะเนื้อหาแคลคูลัสเบื้องต้น –  เจาะเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น –  เจาะเนื้อหาการแจกแจงปกติ –  เจาะเนื้อหาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล «  วิชาภาษาอังกฤษ –  ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา –  การใช้ Verb to have –  กริยาไม่แท้ (Non-Finite Verbs) –  คำคุณศัพท์ (Adjective) –  คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) –  ประโยคเงื่อนไข (If และ Unless) –  การใช้ as if / as though –  การใช้ wish –  การใช้กลุ่มยกเว้น –  การใช้ Passive Construction –  Word Choice –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 –  การสนทนา (Conversation) –  คำศัพท์ (Vocabulary) –  การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading Comprehension) –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5                  

คู่มือสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ 2560 BC-9008

260฿

รหัสสินค้า: KP-9008 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ 2560 BC-9008
สารบัญ
***หมวดวิชาภาษาไทย           êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                                      êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 2.                                                                      êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 3.                                                                                 êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 4.                                                                              êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 5.                                                            ***หมวดวิชาวิทยาศาสตร์           êเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                      êเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                   êเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                        êเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                   êเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                               ***หมวดวิชาคณิตศาสตร์            êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                        êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                         êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3.                                                                            êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 4.                                                                        êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 5.                                                          ***หมวดวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                  êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                      êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                      êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                       êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                       êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.