คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                        *ความรู้ทาง กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ             *ความรู้ด้านชีววิทยา กีฎวิทยา และจุลชีววิทยา                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอณูพันธุศาสตร์                                                                               *ความรู้ด้าน ชีววิทยาเชิงโมเลกุล จีโนมิกส์  ชีวสารสนเทศศาสตร์                                                    *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                          *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                        *ความรู้ทาง กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ             *ความรู้ด้านชีววิทยา กีฎวิทยา และจุลชีววิทยา                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอณูพันธุศาสตร์                                                                               *ความรู้ด้าน ชีววิทยาเชิงโมเลกุล จีโนมิกส์  ชีวสารสนเทศศาสตร์                                                    *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                          *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ