คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                           *ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556                                  *สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561                                                *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ของพืช    *สัณฐานวิทยาของพืช (Morphology of Plants)                                                                         *การจำแนกพืช (Plant Classification)                                                                                  *เซลล์พืช (Plant Cell)                                                                                                   *เนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue)                                                                                                       «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                                «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ