คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562               *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                               *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาและการผลิตสื่อ                                                                   *การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร                                                                                     *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                  

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ