คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                              *แนวข้อสอบความสามารทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                        *แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                    *ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                           *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ นำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                               *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี                                                                                         * แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                      *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                 *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                        

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ