คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน                                                                                     *แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน                                                             *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                          *ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศ                                                                           *ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)                                                                *นโยบายการค้าระหว่างประเทศ                                                                                                 *มาตรการการค้าระหว่างประเทศ                                                                                      *สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน                                                                                               *การลงทุนระหว่างประเทศ                                                                                             *การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ                                                                                     *แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                     *แนวข้อสอบด้านการลงทุน                                                                                     *แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                  *แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                 *แนวข้อสอบด้านเศรษฐกิจ                                                                                     *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์               

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ