คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปผ้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี                                                                                          *หลักฐานการสอบบัญชี                                                                                                  *แม่บทการบัญชี                                                                                                         *การะดาษทำการของผู้สอบบัญชี                                                                                       *วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี                                                              *การประเมินความเสี่ยง                                                                                                 *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                      *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                      *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                      *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                      *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power pint , Internet)              *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                             *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ