คู่มือสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32035

270฿

รหัสสินค้า: KP-32035 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32035
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                           *นโยบาย การวางแผนงาน การศึกษา สำรวจ  วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านการท่องเที่ยว                                        *ข้อมูลพื้นฐาน ด้านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานของเมือง (กรุงเทพฯและปริมณฑล)                                                                                                *การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว                                                              *กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว                                                                               *พัฒนาการท่องเที่ยวเมือง และการกำหนดมาตรฐานท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ                                                 *การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว                                             *การพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง และการกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ                                       *การพัฒนาสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว                                                                    *การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว                                                                       *การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว                                                  *การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว                                                                                 *การพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมและงานเทศกาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                                 *การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                            *ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                                                        *ความสำคัญของการท่องเที่ยว                                                                                            *แนวข้อสอบ ภาค สนามชุดที่ 1.                                                                                      *แนวข้อสอบ ภาค สนามชุดที่ 2.                                                                                 *แนวข้อสอบ ภาค สนามชุดที่ 3.                                                                                 *แนวข้อสอบ ภาค สนามชุดที่ 4.                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม