คู่มือสอบนักบริหารงานผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักบริหารงานผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์ *ความรู้ด้านการบริหารงานผลิตภัณฑ์ *การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ *ความรู้ด้านการวิจัยตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค *ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ *การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ *ความรู้ด้านการบริหาร *แนวข้อสอบด้านการตลาด *แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ *แนวข้อสอบการบริหาร *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์