คู่มือสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.ก.พ.  ใช้ได้ทุกระดับ BC-32592

280฿

รหัสสินค้า: KP-32592 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.ก.พ.  ใช้ได้ทุกระดับ BC-32592
สารบัญ
**ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ

 • วิชาความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ
 • เงื่อนไขทางภาษา
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์
 • อนุกรมและเลขเรียงลำดับ
 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • คณิตศาสตร์เหตุผล
 • สถิติ กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การสรุปความ
 • อุปมาอุปไมย
 • การจัดเข้าพวกและไม่เข้าพวก
 • คำตรงข้ามและการหาตัวกลาง
 • การสรุปความสั้น-ยาว

**ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย

 • การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำเติมลงในช่องว่าง
 • การเรียงข้อความ พร้อมแนวข้อสอบ
 • การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องรัดกุมตามบริบทและความหมาย
 • การสรุปความและการตีความจากข้อความที่กำหนด
 • หลักการทำข้อสอบตีความ
 • ความเข้าใจในการอ่านบทความสั้น
 • ความเข้าใจในการอ่านบทความยาว
 • เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
 • เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2

**ส่วนที่ 3 ภาคภาษาอังกฤษ

 • สรุปเนื้อหาหลักไวยากรณ์ที่น่าสนใจ พร้อมเจาะข้อสอบ
 • ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation
 • ภาคคำศัพท์ (Vocabulary)
 • ภาคการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ