คู่มือสอบกลุ่มงานนิติศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก 2560

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบกลุ่มงานนิติศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก 2560
สารบัญ
*เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป                                                             *เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                      *เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                      *เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                         *เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                         *เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                  *เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                  *เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                   *เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.