ข้อสอบ POL3364 (PA261) กระบวนการงบประมาณในภาครัฐ

60฿

ปรับปรุงใหม่ล่าสุด เก็ง เจาะข้อสอบ

รายละเอียด

ข้อสอบ POL3364 (PA261) กระบวนการงบประมาณในภาครัฐ

 

ใช้สำหรับ 2/59

ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด เก็ง เจาะข้อสอบ

ราคา 60 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เสก