ข้อสอบ POL3101 (PS316) การเมืองเปรียบเทียบ

60฿

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59 รวม 6 ภาค

รายละเอียด

ข้อสอบ POL3101 (PS316) การเมืองเปรียบเทียบ

 

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด 1/59 2/58 1/58    ฯลฯ

ข้อสอบอัตนัยมีทั้งหมด 5 ข้อ ให้เลือกตอบ 4 ข้อ แต่ละข้อให้ตอบคำตอบประมาณ 3-5 หน้ากระดาษ

อธิบายเฉลยคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

ราคา 60 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์