ข้อสอบ ENG 1001 ภาค 2/62

62฿

รายละเอียด

ข้อสอบ ENG 1001 ภาคละ 120ข้อ 
รวม  5 ภาค  2/61,1/62,S/61,2/61,1/61
ทุกข้อมีเฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดด้วยเทคนคิการตอบของติวเตอร์กุ้ง
มีเทคนิคการตอบ อย่างรวดเร็ว อ่า่นง่่าย สะดวก ทำข้อสอบได้สบายๆ 

ติดขัดปรึกษาพี่กุ้ง 081-496-9907