กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ (ชุดเก็งข้อสอบ)

250฿

รายละเอียด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ (ชุดเก็งข้อสอบ) 

สารบัญ

– การวิเคราะห์นโยบายและแผน

– Swot Analy การวิเคราะห์จุดอ่อน

– จุดแข็ง

– การวางแผน

– การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ นโยบายสาธารณะ

– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชุดที่ 1 – แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชุดที่ 2 – แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชุดที่ 3 – ความหมายของภาวะผู้นำ

– แนวข้สอบภาวะผู้นำ

– การทำงานเป็นทีม ฯลฯ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ