กฎหมายฉบับเต็ม พร้อม ไฮไลค์ จุดสำคัญ ปลัดอำเภอ 58-59 รวมพรบและกฎกระทรวง

300฿

รายละเอียด

กฎหมายฉบับเต็ม พร้อม ไฮไลค์ จุดสำคัญ ปลัดอำเภอ 58-59 รวมพรบและกฎกระทรวง

รวมพรบ.และกฎกระทรวงกว่า 35 ฉบับ
– ด้านการทะเบียนฯ
– ด้านงานอำนวยความเป็นธรรม
– ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
– ด้านการปกครองท้องที่

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย กลุ่มสิงห์ก้าวหน้า