Category: ข้อสอบแจกฟรี

มาถึงชุดที่ 6 แล้ว สำหรับข้อสอบภาค ก. ก.พ. แจกฟรี!! ไว้ใช้ฝึกฝนเตรียมสอบงานราชการเพื่อเป็นข้าราชการ ใช้เป็นแนวทางในการสอบ ภาค ก. ทุกหน่วยงาน อาทิ ภาค ก. กทม. ภาค ก. ครู ภาค ก.ตำรวจ

Read more

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ไฟล์ที่ 5 แจกฟรี!! สำหรับท่านที่เตรียมสอบภาค ก. ก.พ. เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ใช้เป็นแนวทางเตรียมสอบภาค ก.

Read more