KP-2172 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

260฿

รายละเอียด

KP-2172 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) BB-004

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม       

*วิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน (50 คะแนน)

*ความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                                             

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                      

*วิชาความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ(50 คะแนน)

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                         

*วิชาความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า(100 คะแนน)

*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า    

*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                       

*วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง(HIGH VOLTAGE ENGINEERING)                                                      

*เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                                 

*สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                        

*แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                        

*แนวข้อสอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                        

*แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                              

*รวมแนวข้อสอบ ด้านไฟฟ้า