Sale!

KP-1930 เจาะเกราะ RU-TEST ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท

230฿ 219฿

รายละเอียด

KP-1930  เจาะเกราะ RU-TEST ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท

 

ประกอบด้วย

–  ข้อสอบ Error Identification ชุดที่  1

–  ข้อสอบ Error Identification ชุดที่  2

–  ข้อสอบ Error Identificaiton ชุดที่  3

–  ข้อสอบ Error Identification ชุดที่  4

–  ข้อสอบ Error Identification ชุดที่  5

–  ข้อสอบ Vocabulary ชุดที่  1

–  ข้อสอบ Vocabulary ชุดทึ่  2

–  ข้อสอบ Vocabulary ชุดที่  3

–  ข้อสอบ Cloze Test  1

–  ข้อสอบ Cloze Test  2

–  ข้อสอบ Similar Meaning

–  ข้อสอบ Reading Passages

–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  1

–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  2

–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  3

–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  4

–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  5

–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  6

–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  7

–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  8

ราคา 230 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ