Sale!

KP-1928 คู่มือเตรียมสอบ ENGLISH ปริญญาโททุกสถาบัน

230฿ 219฿

รายละเอียด

KP-1928  คู่มือเตรียมสอบ ENGLISH ปริญญาโททุกสถาบัน

ประกอบด้วย

–  เทคนิคการทำข้อสอบ Error Identification

1.  รูปคำ (Word Forms)

2.  การเลือกใช้คำ (Word Choice)

3.  รูปคำกริยา (Verbs Forms)

4.  การใช้ Tenses

5.  กริยาไม่แท้ (Non-Finite Verbs)

6.  ชนิดและพจน์ของคำนาม

(Types and Numbers of Nouns)

7.  Articles

8.  การเรียงลำดับคำ (Word Order)

9.  คำสรรพนาม (Pronouns)

10. บุรพบท (Preposition)

11. การเปรียบเทียบ (Comparison)

12. คำเชื่อม (Conjunctions)

13. การใช้คำฟุ่มเฟือย (Redundancy)

14. รูปขนาน (Parallelism)

–  แนวข้อสอบ Error Idenification

–  การเดาความหมายโดยวิเคราะห์โครงสร้างของคำ     (Word Analysis)

–  การเดาความหมายคำศัพท์โดยอาศัยข้อความข้าง เคียง  (Contextual Clues)

–  แนวข้อสอบชุดที่  1

–  แนวข้อสอบชุดที่  2

–  แนวข้อสอบชุดที่  3

–  แนวข้อสอบ Structure Comprehension

–  แนวข้อสอบ Sentence Completion

–  แนวข้อสอบ Error Identification

–  แนวข้อสอบ Cloze Test 1 การเติมคำลงในช่องว่าง

–  เทคนิค การอ่านเนื้อเรื่อง  Reading Comprehension

–  แนวข้อสอบเนื้อเรื่อง 13 เรื่อง

–  แนวข้อสอบชุดที่  1

–  แนวข้อสอบชุดที่  2

–  แนวข้อสอบชุดที่  3

ราคา 230 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ