Sale!

KP-1926 คู่มือเตรียมสอบ วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ MBA GMAT (ปริญญาโท)

200฿ 190฿

รายละเอียด

KP-1926  คู่มือเตรียมสอบ วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ MBA GMAT (ปริญญาโท)

 

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

บทที่ 1 เซต

บทที่ 2 ระบบจำนวนจริง

บทที่ 3 บัญญัติไตรยางศ์

บทที่ 4 การแก้สมการ

บทที่ 5 ร้อยละกำไรขาดทุนดอกเบี้ย

บทที่ 6 สถิติ

บทที่ 7 ความน่าจะเป็น

บทที่ 8 ระยะทางอัตราเร็วและการแข่งขัน

บทที่ 9 ระยะทางอัตราเร็วและการแข่งขัน

บทที่ 10 เรขาคณิตวิเคราะห์ แคลคูลัส

เลขยกกำลังและฟังก์ชั่นลอการิทึม

บทที่ 11 ลำดับอนุกรม

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้เหตุผล

แนวข้อสอบ การใช้เหตุผล

แนวข้อสอบ การเปรียบเทียบ

แนวข้อสอบ การอ่านและเข้าใจปัญหา

แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ปัญหา

แนวข้อสอบ การประเมินข้อมูล

แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง แผนภูมิ กราฟ

แนวข้อสอบ ความถนัด ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ คำเฉลยแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ การใช้เหตุผลเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ