KP-1490 STA2016 (ST206) สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

62฿

รายละเอียด

KP-1490    STA2016  (ST206) สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/58

เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด S/58 2/58 S/55 1/55

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

 

ราคา 62 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์