คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมที่ดิน ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมที่ดิน ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                              *พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558        *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับปฐพีกลศาสตร์                                                                                         *ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                                 *การวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                      *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมการผังเมือง                                                                        *งานด้านการสำรวจเบื้องต้น                                                                                            *การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                *แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                          *แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                     *แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                             *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                            *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                      *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                            *รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา