คู่มือสอบศุลการักษ์ กรมศุลกากร ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบศุลการักษ์ กรมศุลกากร ปี 65 รูปเล่ม : เย็บเล่มติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

* พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

* ข้อบังคับกรมกุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552 

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 

* รวมแนวข้อสอบความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน             

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,