มณฑลทหารบกที่ 41 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-8 ก.พ. 2565 รวม 7 อัตรา,

“มณฑลทหารบกที่ 41 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-8 ก.พ. 2565 รวม 7 อัตรา,

มณฑลทหารบกที่ 41 เปิดรับสมัคร

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๔๑

เรื่อง รับสมัครทหารกองหบุบและบุคคลพลเรือบชายบรรจุเข้ารับราชการ

ตามมณฑลทหารบกที่ ๔๑ มึความประสงค์รับสมัครทหารกองหบุบและบุคคลหลพึอบชาย เพี่อลอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับวาชกาวเป็นนายทหารประทวน (อัดรา สิบเอก) จ่าบวน ๖ อัดรา และ อัตราหล อาสาสมัคร จ่านวน ๕ อัดรา วายละเอยดคังนี้-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายสิบการประปา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พลขับรถ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


พลสารวัตร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


ผู้คุม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


พลดุริยางค์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นายสิบการประปา,พลขับรถ,พลสารวัตร,ผู้คุม,พลดุริยางค์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช (กองกําลังพลมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 41  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครที่

กองกําลังพลมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ กองกําลังพลมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.075383434

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มณฑลทหารบกที่ 41

แผนที่ file 1

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : มณฑลทหารบกที่