ข้อสอบ LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อสอบ LIS 1001 (IS 101) สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 5 ภาคล่าสุด ประกอบด้วย S/63,1/63, s/62,1/62, s/61 ,ฯลฯ -เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด -เข้าใจง่าย กระชับ -ปรับปรุงใหม่ตลอด