กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ม.ค. -22 ม.ค. 2565

“กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ม.ค. -22 ม.ค. 2565

กองทัพบก เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเช้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลคาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มี รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนพยาบาล รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

ตำแหน่ง: นักเรียนพยาบาลรุ่นที่41ประจำปีการศึกษา2565
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. – 22 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองทัพบก

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กองทัพบก