เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 ม.ค. 2565

” เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 ม.ค. 2565

เปิดรับสมัคร

ประกาศ

เรื่อง 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน   :

ผู้ประสงค์จะสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 21 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ :