สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-14 ม.ค. 2565 รวม 8 อัตรา,

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-14 ม.ค. 2565 รวม 8 อัตรา,

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือก บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๗ ตำแหน่ง รวม ๘ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สถาปนิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: สถาปนิก,วิศวกร,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ ครบถ้วน ระบุชื่อตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร รหัสตำแหน่ง สังกัด พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรง สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาใบรายงานผลการศึกษา และหลักฐานทางการทหาร (เพศชาย) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าว มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrcodi@codi.or.th

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023788300

ต่อ 8266,8777

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน