กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ม.ค. -14 ม.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

“กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ม.ค. -14 ม.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัคร

รายละเอียดการรันสมัครบุคคลพลเรอนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นบายทหารประทวน (อัตรา ต.อ.) ประจำจงบประนาณ ๒๕๖๕

กองหลทหารราบที่ ๒ รักษาหวะองค์ จะหำการเป็ดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตรา ส.อ.) จำนวน ®๖ อัตรา ในคำแหบ่งต่าง ๆ ด้งนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างยานยนต์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างเขียน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เสมียน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พลวิทยุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พลขับรถ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น

ตำแหน่ง: ช่างยานยนต์,ช่างเขียน,เสมียน,พลวิทยุ,พลขับรถ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี (กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัคร ณ โรงพลศึกษา

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี (ฝ่ายกำลังพล) ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี25230 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 – 14 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กองพลทหารราบที่