การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-6 ม.ค. 2565 รวม 66 อัตรา,

“การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-6 ม.ค. 2565 รวม 66 อัตรา,

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัคร

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๓๑ / ๒๔๖๔

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีล่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาและขยาย โครงการต่าง ๆ และเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ เฉกเช่นรัฐวิสาหกิจชั้นนำทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจำนวน ๖๔ อัตรา โดยมี รายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เลขานุการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-24000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เศรษฐกร

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-24000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


วิศวกร

อัตราว่าง : 19 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-24000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารการเงิน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18900-24000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิเคราะห์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-24000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เลขานุการ,ผู้ตรวจสอบภายใน,นักบริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์,นักบริหารพัสดุ,เศรษฐกร,วิศวกร,นักบริหารการเงิน,นักบัญชี,นักวิเคราะห์,นักวิทยาศาสตร์,นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์,นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-24,000
อัตราว่าง: 66
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 6 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย