สนจ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -10 ม.ค. 2565

“สนจ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -10 ม.ค. 2565

สนจ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราขการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.นครสวรรค์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงาน วิชาการพัสดุ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 10 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.นครสวรรค์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สนจ.นครสวรรค์