กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ม.ค. 2565

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ม.ค. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักบริหารบุคคล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (คนพิการ) เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

ด้วยสำนักบริหารบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (คนพิการ) ในตำแหน่งพนักงาน บันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ในกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสแกนข้อมูลจากแฟ้มประวัติของ ข้าราขการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการเกษียณทั้งหมดของกระทรวงฯ เพื่อจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล (ระบบ DPIS) และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเดิมของสำนักบริหารบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานบันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการต่างประเทศ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นเอกสารและหลักฐานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่งพระราม ๖

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pmbinfo@mfa.go.th สำหรับเอกสาร อื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องกับประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ