มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 พ.ย. 2564

“มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-29 พ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง EPW๐๐๐๕ (แบบมีสัญญาจ้าง ๓- ๕ ปี) โดยปฏิบัติงานด้านบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๒๕๐ บาท มีอัตราว่างจำนวน ๑ อัตรา นั้น
บัดนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครฯ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,250-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเขียงใหม่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบริหารงาน บุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 – 29 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่