ตำราราม LAW2033 (LAW3158) (LAW3058) 59002 กฎหมายแองโกลอเมริกันเบื้องต้น

56฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดวงจิตต์ กำประเสริฐ พิมพ์ครั้งที่ 3 มกราคม พ.ศ.2559 จำนวน 1,000 เล่ม ประกอบด้วย

บทที่ 1 ข้อความทั่วไป

บทที่ 2 แหล่งที่มาของกฎหมาย.

บทที่ 3 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

บทที่ 5 กฎหมายตามแนวบรรทัดฐานคำพิพากษา

บทที่ 6 ระบบศาลประเทศสหรัฐอเมริกา

บทที่ 7 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง

บทที่ 8 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทที่ 9 กฎหมายอาญา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg