กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 23 พ.ย. -30 พ.ย. 2564 รวม 11 อัตรา,

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 23 พ.ย. -30 พ.ย. 2564 รวม 11 อัตรา,

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชวคราวรายเดือนจากเงินนฐกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อซัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,690-15,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (อาคารกระทรวงการคลัง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครล่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าของถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ 

อาคารกระทรวงการคลัง อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการคลัง